Chuyên khoa Xét nghiệm huyết học (Xét nghiệm công thức máu) là nơi các bác sĩ, kỹ thuật viên xét nghiệm sử dụng các máy móc, thiết bị hiện đại để kiểm tra, phân tích máu nhằm cung cấp các thông tin về hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu, hemoglobin,,…Từ đó, giúp các bác sĩ đánh giá tổng quát tình trạng sức khỏe của người được xét nghiệm, sớm phát hiện bệnh và đề xuất phương án điều trị kịp thời. Xét nghiệm máu là phương pháp chẩn đoán, hỗ trợ cho công tác phát hiện và điều trị bệnh được chính xác, nhanh chóng và hiệu quả hơn.

Một Huyết đồ đầy đủ cần phải biết được các chi tiết  :

– Dòng Hồng cầu :

+ Hồng cầu : số lượng , kích thước , hình dạng ( RBC , MCV , MCH , MCHC , RDW , Hồng cầu lưới , Hồng cầu nhân ) .

+ Hb ( Hemoglobin ): Huyết sắc tố.( HB )

+ Hct ( Hematocrit ): Thể tích khối hồng cầu.( HCT )

– Dòng Bạch cầu : số lượng , kích thước , hình dạng ( WBC , Bách phân được các loại bạch cầu : Neutrophil , Eosinophil , Basophil , Lymphocyte , Monocyte và các bạch cầu bất thường khác )

– Dòng Tiểu cầu : số lượng , kích thước , hình dạng .( PLT , MPV )

Ngày nay đa số dùng các máy phân tích huyết học tự động . Có nhiều loại máy khác nhau và cũng cho các thông số khác nhau ( 8 , 18 , 19 , 21 , … thông số ).Tuy nhiên có máy cho được đầy đủ chi tiết các chỉ số về tế bào máu , có máy thì không . Một điều không thể thiếu là dù phân tích huyết học  trên máy nào thì cũng phải cần làm một phết máu ngoại vi trên lame kính , mọi nghi vấn trên một huyết đồ do máy phân tích huyết học sẽ được kiểm tra bởi một Bác sĩ chuyên khoa Huyết học hoặc một kỹ thuật viên có nhiều kinh nghiệm bằng cách khảo sát lại lame máu trên kính hiển vi trước khi trả kết quả xét nghiệm cho bác sĩ điều trị.

1.WBC : Là số lượng Bạch cầu .

– Trị số bình thường là : 4 – 10 x 109/L ( ở người lớn ).

+ Giảm Bạch cầu : Bạch cầu < 4 x 109/L.

+ Tăng Bạch cầu : Bạch cầu > 10 x 109/L.

2.Lymph# : Số lượng Bạch cầu Lympho tuyệt đối  .

– Trị số bình thường là : 1 – 4 x 109/L ( ở người lớn ).

+ Giảm : Lymphocyte < 1 x 109/L

+ Tăng : Lymphocyte > 4 x 109/L 

3.Mid# : Là các loại Bạch cầu ít gặp ở máu ngoại vi như Monocyte , Eosinophil , Basophil , Bạch cầu bất thường …

– Trị số bình thường : Eosinophil : 0,05 – 0,5 x 109/L , Basophil : 0,01 – 0,05 x 109/L, Monocyte : 0,1 – 1 x 109/L , Bạch cầu bất thường : 0

4.Gran# : Là số lượng bạch cầu hạt trung tính ( Neutrophil ) tuyệt đối .

– Trị số bình thường 1,7 – 7 x 109/L ( ở người lớn ).

+ Tăng : Neutrophil >   7 x 109/L

+ Giảm: Neutrophil < 1,7 x 109/L

5.Lymph% :  Số lượng Bạch cầu Lympho tương đối  .

– Trị số bình thường là 25 – 35 % ( ở người lớn ).

6.Mid% : Là các loại Bạch cầu ít gặp ở máu ngoại vi như Monocyte , Eosinophil , Basophil , Bạch cầu bất thường …

– Trị số bình thường : Monocyte từ 2 – 6 % ; Eosinophil từ 2 – 4 %, Basophil : 0 – 1 % , các bạch cầu bất thường : 0% .

7.Gran% : Là số lượng bạch cầu hạt trung tính ( Neutrophil ) tương đối .

– Trị số bình thường 65 – 75% ( ở người lớn ).

8.HGB : Là lượng huyết sắc tố trong Hồng cầu ( Hemoglobin ).

– Trị số bình thường là : 120 – 160 g/L

9.RBC : Là số lượng Hồng cầu .

– Trị số bình thường là : 3,8 – 5,5 x 1012/L

10.HCT : Là thể tích khối Hồng cầu ( Hematocrit ) .

– Trị số bình thường là : 0,37 – 0,47 L/L ( với nữ ) và 40 – 54 L/L ( ở nam ).

11.MCV : Là thể tích hồng cầu trung bình .

– Trị số bình thường là : 80 – 100 fl. Là Hồng cầu bình thể tích

+ Giảm : MVC < 80 fl. Là Hồng cầu nhỏ

+ Tăng : MCV > 100fl. Là Đại Hồng cầu

12.MCH : Là số lượng Hemoglobim (trung bình trong một hồng cầu .

– Trị số bình thường là : 27 – 32 pg ( Hồng cầu đẳng sắc )

+ Giảm : MCH < 27 pg . Hồng cầu nhược sắc

+ Tăng : MCH > 32 pg  . ( ít gặp )

13.MCHC : Là nồng độ Hemoglobin ( Hb ) trung bình trong một hồng cầu .

– Trị số bình thường là : 320 – 360 g/L

+ Giảm : MCHC < 320 g/L . Hồng cầu nhược sắc

+ Tăng : MCHC > 360 g/L ( ít gặp )

14.RDW-CV : Là tỷ lệ khác biệt về kích thước giữa các hồng cầu .

– Trị số bình thường là 10 – 15 %.

+ RDC-CV > 15% : sự phân bố giữa các quần thể hồng cầu có sự khác biệt lớn về kích thước ( to , nhỏ không đều )

15.RDW-SD : Ít sử dụng thông số này

16.PLT : Là số lượng tiểu cầu .

– Trị số bình thường là : 150 – 400 x 109/L .

+ Giảm : chỉ khi tiểu cầu < 100 x 109/L mới đặt vấn đề quan tâm đến giảm tiểu cầu ( Tiểu cầu giảm thực sự và có ý nghĩa trong chẩn đoán bệnh liên quan đến giảm tiểu cầu ).

+ Tăng : Tiểu cầu > 400 x 109/L

17.MPV : Là thể tích trung bình của tiểu cầu . Trị số bình thường là 7 – 10fL.

18.PDW : Tỷ lệ khác biệt về kích thước giữa các tiểu cầu ( ít sử dụng thông số này ).

19.PCT  : Ít sử dụng thông số này .

PHÂN TÍCH VÀ NHẬN XÉT KẾT QUẢ

1.Dòng Hồng cầu :

Chú ý 4 thông số HB , MCV , MCHC , RDW-CV

– HB : 105 g/L là giảm , cho biết thiếu máu nhẹ .

– MCV : 71,1 fL là giảm , cho biết hồng cầu nhỏ .

– MCHC : 310 g/L là giảm , cho biết Hồng cầu nhược sắc .

– RDW-CV : 14,3% là bình thường , cho biết các quần thể

Hồng cầu có kích thước tương đối đồng đều.        *Nhận xét : bệnh nhân có thiếu máu nhẹ , loại thiếu máu hồng cầu nhỏ , nhược sắc .

2.Dòng Bạch cầu :

Chú ý 4 thông số WBC , Lymph# , Mid# , Gran#

– WBC : 3,7 x 109/L cho thấy Bạch cầu có giảm nhẹ

– Lymph# : 1,6 x 109/L , có số lượng bình thường

– Mid# : 0,5 x 109/L , cho thấy không có bất thường ở các bạch cầu hiếm gặp .

– Gran# : 1,6 x 109/L , có số lượng giảm nhẹ

*Nhận xét : Bệnh nhân có giảm nhẹ số lượng Bạch cầu , do giảm nhẹ số lượng bạch cầu hạt trung tính(Neutrophil ).

3.Dòng Tiểu cầu : chú ý thông số PLT

– PLT : 245 x 109/L , cho thấy số lượng bình thường.

*Nhận xét : Dòng tiểu cầu bình thường.

KẾT LUẬN : Bệnh nhân có thiếu máu nhẹ , loại thiếu máu hồng cầu nhỏ , nhược sắc , có giảm nhẹ bạch cầu do giảm nhẹ Bạch cầu hạt trung tính , dòng tiểu cầu bình thường.

BÀN LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM TRÊN

 – Xác định thiếu máu chỉ dựa vào thông số HB ( Hemoglobin ) : giảm . Trong khi đó thông số RBC ( số lượng Hồng cầu ) bình thường. Như vậy trong mọi trường hợp khi xác định thiếu máu chỉ dựa vào thông số HB ( chính xác hơn ) , thông số RBC ( không chính xác ).

– Thông số Lymph# thì bình thường , nhưng Lymph% thì tăng . Vẫn kết luận số lượng Lymphocyte là bình thường .Như vậy chỉ dựa vào thông số Lymph# ( số lượng Lymphocyte tuyệt đối ) chính xác hơn ,thông số Lymph% ( số lượng Lymphocyte tương đối ) không chính xác.

– Thông số Gran# và Gran% đều giảm . Kết luận là có giảm số lượng bạch cầu hạt trung tính.

– Để xác định tăng hay giảm số lượng các loại bạch cầu chỉ nên dựa vào thông số Lymph# , Mid# , Gran# ( chính xác ) , thông số Lymph% , Mid% , Gran% ( chỉ mang tính tương đối và không chính xác ).

Tóm lại: Để xác định thiếu máu thì dùng thông số HB , Để xác định tăng hay giảm số lượng các loại bạch cầu chỉ nên dựa vào thông số Lymph# , Mid# , Gran#.

Ngoài ra tùy theo Lâm sàng mà Bác sĩ điều trị chú ý đến các thông số khác . Ví dụ như thông số HCT ( Hematocrite ) dùng để xem mức độ cô đặc máu trong theo dõi bệnh Sốt xuất huyết Dengue , bỏng ….

THÔNG TIN LIÊN HỆ:

 Tên quốc tế  PROMEDI VIET NAM COMPANY LIMITED
 Tên viết tắt PROMEDI VIET NAM CO.,LTD
 Mã số thuế 0102345444
 Địa chỉ Số 19, ngõ 39, phố Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
 Ngày hoạt động 2007-08-18
 Quản lý bởi Chi cục Thuế quận Đống Đa
 Loại hình DN Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên ngoài nhà nước
 Tình trạng Đang hoạt động (đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký thuế)

Thiết bị xét nghiệm

Thiết bị phòng mổ

Thiết bị hồi sức cấp cứu

Thiết bị điện thần kinh

Thiết bị chống nhiễm khuẩn

Tất cả sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Trang chủ

Trang chủ Promedi Việt Nam | Thiết bị y tế Promedi Việt Nam | Công ty TNHH Promedi Việt Nam promedivietnam.com | Promedi Việt Nam | Công ty TNHH thiết bị y tế Promedi Việt Nam | Thiết bị y tế Promedi Việt Nam – Trang thiết bị y tế, Chăm sóc sức khỏe, Thiết Bị Y Tế 247, Trung tâm mua bán Thiết bị y tế, Mua Thiết Bị Y Tế Chính Hãng Giá Tốt, Siêu Thị Trang Thiết Bị Y Tế, Thiết bị y tế nhập khẩu trực tiếp.Thiết bị xét nghiệm Product Categories | Promedi Việt Nam | Thiết bị y tế Promedi Việt Nam https://promedivietnam.com/danh-muc/thiet-bi-xet-nghiem/ Các loại máy xét nghiệm Thiết bị xét nghiệm Máy xét nghiệm huyết học, MÁY XÉT NGHIỆM HUYẾT HỌC thiet bi xét nghiệm, Khoa Xét nghiệm Bệnh viện Đa khoa,  Hệ thống máy xét nghiệm, Thiết bị Xét Nghiệm Công ty TNHH Thiết bị Y tế Promedi Việt Nam, Thiết Bị Y Tế Phòng Xét Nghiệm, Thiết bị xét nghiệm – Thiết bị y tế Promedi Việt Nam, thiết bị và hóa chất phòng thí nghiệm xét nghiệm tại Việt Nam,  Thiết bị xét nghiệm Chợ y tế, Máy Xét Nghiệm Thiết Bị Phòng Xét Nghiệm.  | Thiết bị phòng mổ http://promedivietnam.com, thiết bị phòng mổ nhất thiết phải mua để phẫu thuật, Phòng mổ và các trang thiết bị phòng mổ nội soi, PHÒNG MỔ VÀ TRANG THIẾT BỊ, Thiết bị phòng mổ Promedi Việt Nam, Nội Thất Phòng Mổ, thiết bị y tế bệnh viện, Thiết bị phòng mổ promedivietnam.com, Các trang thiết bị phòng mổ, Trang thiết bị phòng mổ, Thiết bị Y tế phòng mổ, Chuyên thi công phòng mổ, Thiết kế phòng mổ. | #bànmổđanăng #bànphẫuthuật #bànmổchỉnhđiện #bànmổthủylực #bànmổđụcthủytinhthể #bànmổchụpXquang #bànphẫuthuậtchụpcarm #thiếtbịphẫuthuật #phẫuthuậtthẩmmỹ #AKRUS #EXAFLEX #SchmitzundSoehne #HandokMedical. | #daomổđiện #máycắtđốtđiện #daophẫuthuậtđiện #daomổđiệnkhíArgon #hànmạchmáuArgon #máyhànmạchmáu #Micromed #LaserCO2 #daomổtaimũihọng. | #đènphẫuthuật #đènmổled #đènmổtreotrần #đènmổgắntường #đènmổdiđộng #đènmổthẩmmỹ #đènphẫuthuậtthẩmmỹ #phẫuthuậtthẩmmỹ #khoaphẫuthuật #phẫuthuậtviên #ACEMItaly. | #phòngcáchlyáplựcâm #phòngmổáplựcdương #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #máykhửkhuẩnbệnhviện #máykhửkhuẩnphòngsạch #chốngnhiễmkhuẩn #cộngđồngchốngCOVID19 #chốngCOVID19 #ytế24h #Genano #cleanroom #hospital #airpurifier #viruscorona #COVID19 #virusnCoV #SARS_CoV #SARS_CoV2. | #bồnrửatayvôtrùng #bồnrửataytựđộng #bồnrửatayYtế #thiếtbịphòngsạch #muabánthiếtbịytế #diễnđànkiểmsoátnhiễmkhuẩn #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #MedicalProcess. | Thiết bị hồi sức cấp cứu https://promedivietnam.com/danh-muc/thiet-bi-hoi-suc-cap-cuu/, Thiết bị phòng mổ hồi sức cấp cứu Chợ y tế, Sản phẩm Thiết bị hồi sức cấp cứu phẫu thuật, Thiết bị hồi sức cấp cứu | Promedi Việt Nam | Công ty TNHH Promedi Việt Nam, Khoa Hồi sức cấp tích cực chống độc, Thiết bị hồi sức cấp cứu Product Categories, Cung cấp thiết bị y tế cho bệnh viện, Cung cấp thiết bị y tế cho phòng khám. | #máythởngườilớn #máythởtrẻem #máythởtrẻsơsinh #máythởcấpcứu #hồisứccấpcứu #hộibácsĩviệtnam #hồisứctíchcực #ICU #máythởBellavista #phòngMRI #IMTMedical #muabánthiếtbịytế247 #diễnđànthiếtbịytế. | #máysốctim #kèmmonitor #máyphárungtim #máyđiệntim #Cardiostart #USDefib #Mediana #CUMedical. | #máythởcấpcứu #hồisứccấpcứu #hộibácsĩviệtnam #hồisứctíchcực #ICU #máythởBellavista #phòngMRI #IMTMedical. | #máythởBellavistaMR #phòngMRI #IMTMedical #muabánthiếtbịytế247 #diễnđànthiếtbịytế. | Thiết bị chuyên khoa Thần kinh | Promedi Việt Nam | Công ty TNHH Promedi Việt Nam, Kỹ thuật đo điện cơ và tốc độ dẫn truyền thần kinh, Ghi điện cơ và tốc độ dẫn truyền của dây thần kinh, Kích thích dây thần kinh bằng thiết bị điện, ĐIỆN CƠ – Bệnh viện chuyên khoa ngoại thần kinh quốc tế, Thiết bị kích thích xung điện, Ứng dụng thiết bị bảo vệ dây thần kinh gây méo mặt, Kích thích Điện Chức năng / Functional Electrical Stimulation, Giá đo điện cơ Kích thích điện thần kinh cơ Máy đo điện não Bài giảng điện cơ EMG Các bước đo điện cơ Ghi điện cơ Ghi điện cơ trong lâm sàng thần kinh Tốc độ dẫn truyền thần kinh. | #máyđiệnnão #bácsĩchuyênkhoathầnkinh #điệnthầnkinh #điệnnãovitính #theodõiđiệnnão #EEG #Neurosoft. | #máyđođiệncơ #điệncơđồvitính #điệncơthầnkinh #điệnthầnkinh #EMG #Neurosoft. | #bácsĩchuyênkhoathầnkinh #điệnthầnkinh #điệnnãovitính #theodõiđiệnnão #EEG #Neurosoft. | #điệncơđồvitính #điệncơthầnkinh #điệnthầnkinh #EMG #Neurosoft. | Sản phẩm Thiết bị chống nhiễm khuẩn | Promedi Việt Nam | Công ty TNHH Promedi Việt Nam | Thiết Bị Y Tế Promedi Việt Nam, Thiết bị chống nhiễm khuẩn – công ty promedivietnam.com, Thiết bị kiểm soát nhiễm khuẩn công ty promedi việt nam, GIẢI PHÁP KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN, THIẾT BỊ THANH TRÙNG, CHỐNG NHIỄM KHUẨN, Thiết bị chống nhiễm khuẩn phòng sạch Product Categories, Khoa Chống Nhiễm Khuẩn Bệnh Viện, tiệt khuẩn soát nhiễm covid khử khuẩn bệnh viện h2o2 ksnk gamuda, văn phòng công ty promedivietnam thiet bi y te. | #phòngcáchlyáplựcâm #phòngmổáplựcdương #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #máykhửkhuẩnbệnhviện #máykhửkhuẩnphòngsạch #chốngnhiễmkhuẩn #cộngđồngchốngCOVID19 #chốngCOVID19 #ytế24h #Genano #cleanroom #hospital #airpurifier #viruscorona #COVID19 #virusnCoV #SARS_CoV #SARS_CoV2. |  #Chungtaydayluicovid19 #bệnhviệnchốngCOVID19 #phòngcáchlyáplựcâm #phòngmổáplựcdương #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #máykhửkhuẩnbệnhviện #máykhửkhuẩnphòngsạch #chốngnhiễmkhuẩn #cộngđồngchốngCOVID19 #chốngCOVID19 #ytế24h #Genano #cleanroom #hospital #airpurifier #viruscorona #COVID19 #virusnCoV #SARS_CoV #SARS_CoV2. | #phòngmổáplựcdương #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #máykhửkhuẩnbệnhviện #máykhửkhuẩnphòngsạch #chốngnhiễmkhuẩn #cộngđồngchốngCOVID19 #chốngCOVID19 #ytế24h #Genano #cleanroom #hospital #airpurifier #viruscorona #COVID19 #virusnCoV #SARS_CoV #SARS_CoV2. | #phòngmổáplựcdương #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #máykhửkhuẩnbệnhviện #máykhửkhuẩnphòngsạch #chốngnhiễmkhuẩn #cộngđồngchốngCOVID19 #chốngCOVID19 #ytế24h #Genano #cleanroom #hospital #airpurifier #viruscorona #COVID19. | #bồnrửatayvôtrùng #bồnrửataytựđộng #bồnrửatayYtế #thiếtbịphòngsạch #muabánthiếtbịytế #diễnđànkiểmsoátnhiễmkhuẩn #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #MedicalProcess. | #PromediVietNam #ThiếtBịYTếPromediViệtNam #CôngtyTNHHPromediViệtNam #promedivietnam.com #Diễnđànthiếtbịytế #muabánthiếtbịytế #chợthiếtbịytế #thiếtbịxétnghiệmyhọc #bácsĩđakhoa #hộixétnghiệm #khoaxétnghiệm #khoaphẫuthuật #khoathầnkinh #khoahồisứccấpcứu #khoakiểmsoátnhiễmkhuẩn. | #thiếtbịxétnghiệmyhọc #thiếtbịxétnghiệm #xétnghiệmhuyếthọctựđộng #máyphântíchhuyếthọc #hộibácsĩviệtnam #bácsĩxétnghiệm #việnhuyếthọc #xétnghiệmhuyếthọc #hematology. | #thiếtbịxétnghiệmyhọc #thiếtbịxétnghiệm #xétnghiệmhuyếthọctựđộng #máyphântíchhuyếthọc #hộibácsĩviệtnam #bácsĩxétnghiệm #việnhuyếthọc #xétnghiệmhuyếthọc #hematology | #máyxétnghiệmđiệngiải #máyphântíchđiệngiải #thiếtbịxétnghiệm #máykhímáuđiệngiải #hộilàmxétnghiệm #laboratory #iSmartCare #iSens. | #diễnđànthiếtbịytế #thiếtbịytếtổnghợp #muabánthiếtbịytế #máyphântíchđôngmáu #máyxétnghiệmđôngmáu #Succeeder. | #thiếtbịxétnghiệm #máyxétnghiệmHbA1c #HbA1c #hemoglobin #glucose #lifotronic #labnovation #IFCC #NGSP. | #máyphântíchnướctiểutựđộng #bántựđộng #xétnghiệmnướctiểu #quethửnướctiểu11thôngsố #ComboStik #DFIDiagnostics. | #bànmổđanăng #bànphẫuthuật #bànmổchỉnhđiện #bànmổthủylực #bànmổđụcthủytinhthể #bànmổchụpXquang #bànphẫuthuậtchụpcarm #thiếtbịphẫuthuật #phẫuthuậtthẩmmỹ #AKRUS #EXAFLEX #SchmitzundSoehne #HandokMedical #daomổđiện #máycắtđốtđiện #daophẫuthuậtđiện #daomổđiệnkhíArgon #hànmạchmáuArgon #máyhànmạchmáu #Micromed #LaserCO2 #daomổtaimũihọng #đènphẫuthuật #đènmổled #đènmổtreotrần #đènmổgắntường #đènmổdiđộng #đènmổthẩmmỹ #đènphẫuthuậtthẩmmỹ #phẫuthuậtthẩmmỹ #khoaphẫuthuật #phẫuthuậtviên #ACEMItaly. | #máythởngườilớn #máythởtrẻem #máythởtrẻsơsinh #máythởcấpcứu #hồisứccấpcứu #hộibácsĩviệtnam #hồisứctíchcực #ICU #máythởBellavista #phòngMRI #IMTMedical #muabánthiếtbịytế247 #diễnđànthiếtbịytế #máysốctim #kèmmonitor #máyphárungtim #máyđiệntim #Cardiostart #USDefib #Mediana #CUMedical. | #Diễnđànthiếtbịytế #máyđiệnnão #bácsĩchuyênkhoathầnkinh #điệnthầnkinh #điệnnãovitính #theodõiđiệnnão #EEG #Neurosoft #máyđođiệncơ #điệncơđồvitính #điệncơthầnkinh #điệnthầnkinh #EMG #Neurosoft #máykíchthíchtừxuyênsọ #chuyênkhoathầnkinh #điệnthầnkinh #máytừtrườngTMS #Neurosoft #điệnthầnkinh #máyđiệntâmđồ #máyđiệntimgắngsức #hệthốngđiệntim #ECG #ECGstresstest #Neurosoft #ECGtrênxeđạp #ECGtrênmáychạy #Yhọccổtruyền #phụchồichứcnăng #máyđolưuhuyếtnão #máyghilưuhuyếtnão #sónglưuhuyếtnão #REG #Neurosoft #theodõithầnkinh #điệnthầnkinh #điệnnãođồ #sinhlýthầnkinh #phẫuthuậtthầnkinh #IOM #Neurosoft. | #Chungtaydayluicovid19 #bệnhviệnchốngCOVID19 #phòngcáchlyáplựcâm #phòngmổáplựcdương #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #máykhửkhuẩnbệnhviện #máykhửkhuẩnphòngsạch #chốngnhiễmkhuẩn #cộngđồngchốngCOVID19 #chốngCOVID19 #ytế24h #Genano #cleanroom #hospital #airpurifier #viruscorona #COVID19 #virusnCoV #SARS_CoV #SARS_CoV2 #bồnrửatayvôtrùng #bồnrửataytựđộng #bồnrửatayYtế #thiếtbịphòngsạch #muabánthiếtbịytế #diễnđànkiểmsoátnhiễmkhuẩn #kiểmsoátnhiễmkhuẩn #MedicalProcess.