Máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn, tốc độ: 300 xét nghiệm/giờ Uricell 1280 + 1600 / Bilimsel – Turkey

Máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn, tốc độ: 300 xét nghiệm/giờ Uricell 1280 + 1600 / Bilimsel – Turkey

Máy phân tích nước tiểu tự động hoàn toàn, tốc độ: 300 xét nghiệm/giờ Uricell 1280 + 1600 / Bilimsel – Turkey